Tender Award

Contract Title

Contract Ownership

Contract Title

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API KE SEKOLAH KURANG MURID DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Contract Ownership

Main Contractor

Contract Title

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH BAHAGIAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Contract Ownership

Main Contractor